vineri, 10 februarie 2017

Timeless (37) On the lake, as if in a fairytale, winter. Iarna pe lac. February.Motto: "Mă duc pe marginea lacului, singur cu umbra.
Motto: "I go on the lake alone with the shadows." ... "How people feel they live and how they ensured that they live?  Maybe it's a mistake. They say about themselves "today". The worst, as the smartest, says "I". I'll say "I" and I, I said. But I doubted and I smiled. I am in the imagination of someone who does not know me ... "...Excerpts from  "Rîpa cu stele" by Tudor Arghezi from the volume "Ce-ai cu mine, vîntule?"
Însămânţaţi cu toate stelele Tăriei în văzduhuri şi-n reflex, plopii par pomii unui Moş Crăciun văratec şi cîntăreţ. Umbra ar voi să se joace cu mine, - cîine mut, cu tălpile de catifea. Se ţine o bucată de vreme înnapoi şi o bucată de drum o ia  înnainte sau cade pe undă. Luna pune lumină, şi călătorul singuratec aduce umbră.
(...)
Mi-a aduc aminte ce-i blajin, ce mi-i scump, ce  mi-e nesuferit: totul se filtrează ca printr-o hîrtie sugătoare, indiferentă la alcool şi la apă, - şi toate undele tulburi ale lacului meu interior dau aceeaşi lacrimă incoloră, de lichid aşezat. (...)
Cum simt oamenii că trăiesc şi cum s-au asigurat că trăiesc?

Poate e o greşeală. Ei zic despre dînşii "azi". Cel mai prost, ca şi cel mai deştept, zice "eu". Aş voi să zic "eu" şi eu, şi am zis. Dar m-am îndoit şi am surîs. Sînt în închipuirea cuiva care nu mă cunoaşte..."... 
                           Fragmente din  "Rîpa cu stele" de Tudor Arghezi din vol. "Ce-ai cu mine, vîntule?"
Motto: "I go on the lake alone with the shadows." ... "How people feel they live and how they ensured that they live?  Maybe it's a mistake. They say about themselves "today". The worst, as the smartest, says "I". I'll say "I" and I, I said. But I doubted and I smiled. I am in the imagination of someone who does not know me ... "...Excerpts from  "Rîpa cu stele" by Tudor Arghezi from the volume "Ce-ai cu mine, vîntule?"
In memoriam. To my beloved grandparents.


On the lake, as if in a fairytale, winter. 
Iarna pe lac, ca-n basme nemuritoare.

Like in old stories, in the ones starting with "once upon a time"... I've seen, once again, the snow covering the frozen lake. In my childhood,  for a while I used to have a short walk along the lake so many times in the way to my grandmother. But, even now when my grandmother no longer is for so many years,  recently I came back and I followed with nostalgia, for one more time, the path between the two sides of the lake. 

And it was too...white, too... different, but, so... natural, amazingly pitoresque.  

La fel ca în povești, în cele care încep cu "a fost odată ca niciodată" ... am revăzut, din nou, zăpada pe lacul înghețat al copilăriei mele; în acea perioada m-am plimbat de-a lungul lacului de atât de multe ori, în drum spre bunica mea. Bunica nu mai e demult si, de curând, cu nostalgie, am (re)urmat  drumul dintre cele două părți ale lacului.

Și era prea ... alb, prea ... diferit, dar, așa de ... firesc, uimitor de pitoresc. 
In memoriam.

Motto: "I go on the lake alone with the shadows." ... "How people feel they live and how they ensured that they live?  Maybe it's a mistake. They say about themselves "today". The worst, as the smartest, says "I". I'll say "I" and I, I said. But I doubted and I smiled. I am in the imagination of someone who does not know me ... "...Excerpts from  "Rîpa cu stele" by Tudor Arghezi from the volume "Ce-ai cu mine, vîntule?"
Motto: "I go on the lake alone with the shadows." ... "How people feel they live and how they ensured that they live?  Maybe it's a mistake. They say about themselves "today". The worst, as the smartest, says "I". I'll say "I" and I, I said. But I doubted and I smiled. I am in the imagination of someone who does not know me ... "...
Excerpts from  "Rîpa cu stele" by Tudor Arghezi from the volume "Ce-ai cu mine, vîntule?"

Arhiva foto privată/ Private photos archive.
Click to see enlarged views.

Series of photo instants, 
up-close & collages;
Edited in color, sepia and/or black & white. 
Visions. February.

Private archive.
2017©AlexaT
GândCălător.blogspot.com


From Did You Know Category
     From around the web/media:

Sursa/ source of video: You Tube; 
The Best Of The Daydream | Greatest Hits The Daydream | Instrumental Music


From Literature Category:

The Land That Is Not - Poem by Edith Sodergran

"I long for the land that is not,
For all that is, I am weary of wanting.
The moon speaks to me in silvern runes
About the land that is not.
The land where all our wishes become wondrously fulfilled,
The land where all our fetters fall,
The land where we cool our bleeding forehead
In the dew of the moon.
My life was a burning illusion,
But one thing I have found and one thing I have really won - 
The road to the land that is not.

In the land that is not
My beloved walks with a glittering crown.
Who is my beloved? The night is dark
And the stars quiver in reply.
Who is my beloved? What is his name?
The heavens arch higher and higher
And a human child is drowned in the endless fogs
And knows no reply.
But a human child is nothing but certainty.
And it stretches its arms higher than all heavens.
And there comes a reply:
I am the one you love and always shall love. "

Ţara care nu e... - Edith Södergran

"Mi-e dor de ţara care nu e,
tot ce este am ostenit să doresc.
Luna-mi vorbeşte în rune de-argint
despre ţara ce nu-i.
Ţara unde orice dorinţă se-mplineşte ca prin minune,
ţara unde cad orice piedici,
ţara unde ne răcorim sprîncenele noastre rănite
cu rouă lunară.
Viaţa mi-a fost o fierbinte-amăgire.
Dar un lucru tot am găsit, un singur lucru am cîştigat:
drumul spre ţara ce nu e..."

"Edith Irene Södergran (4 April 1892 – 24 June 1923) was a Swedish-speaking Finnish poet. One of the first modernists within Swedish-language literature, her influences came from French Symbolism, German expressionism, and Russian futurism. At the age of 24 she released her first collection of poetry entitled Dikter ("Poems"). Södergran died at the age of 31, having contracted tuberculosis as a teenager. She did not live to experience the world-wide appreciation of her poetry, which has influenced many lyrical poets. Södergran is considered to have been one of the greatest modern Swedish-language poets, and her work continues to influence Swedish-language poetry and musical lyrics, for example, in the works of Mare Kandre, Gunnar Harding, Eva Runefelt and Eva Dahlgren."

*****
Motto: 
"Write it on your heart
that every day is the best day in the year.
He is rich who owns the day, and no one owns the day
who allows it to be invaded with fret and anxiety.
Finish every day and be done with it.
You have done what you could.
Some blunders and absurdities, no doubt crept in.
Forget them as soon as you can, tomorrow is a new day;
begin it well and serenely, with too high a spirit
to be cumbered with your old nonsense.
This new day is too dear,
with its hopes and invitations,
to waste a moment on the yesterdays.*"
*Source Internet: 
By Ralph Waldo Emerson in "Collected Poems and Translations".

Happiness starts with yourself.
Source of quotes above: Power of Positivity; Positive Energy; Sun-gazing.com.

Be joyful, amazing and never give up to smile! 
Stunning things are all over! 

Stay positive, today, tomorrow and always! 


Rămâi pozitiv, astăzi, mâine și întotdeauna!
So, very thankful, each and every day, to be inspired...
All is well...

vineri, 27 ianuarie 2017

One picture or more. From time to time (17) Winter, as a memory, in January. "Reverie; as a metaphor in lyrics".

Motto: "Mirarea opreşte timpul, iar firescul, dimpotrivăîl declansează. timpul este de fapt lumină. In acest sens, unitatea cea mai mică de timp este fotonul". "Wonder stops time, and normality, to the contrary, releases it.  Time is, in fact, light.  In this respect, the smallest unit of time is the photon." 
 De/by Nichita Stănescu; "Timpul ca lumină."  Din volumul "Amintiri din prezent". 1985.


From Did You Know Category
From Literature Category:
A poem and some excerpts of essays written by Romanian poet and essayist Nichita Stănescu.

Cu bulgări de zăpadă-n mâini

"Cu bulgări de zăpadă-n mâini
azvârl în focul veşnic.
O zână, ninsă săptămâni,
îmi ţine luna sfeşnic

când, aplecat şi încordat,
în focul veşnic bulgări reci
azvârl, mai alb, mai nepătat
decât au fost în veci.

Se stinge? Nu se stinge, nu!
El arde-n flame lungi şi iată
sprânceana mea-i de fum acu
şi fruntea încordată.

Apă şi foc, gheaţă şi fum, -
azvârl şi strig, azvârl şi strig:
Priviţi-mă, trăiesc şi sunt acum,
şi mă las nins şi nu mi-e frig."
Versuri din volumul "Un pământ numit România (1969)" de Nichita Stănescu

Nichita Stănescu
"Time As Light"
I.
"Any object, when its internal benchmarks are destroyed, melts into light.
Any object has light inherent in its structure. "  
"Orice obiect, după distrugerea criteriilor lui interioare, involutiv se transformă în lumină.
Orice obiect este o formă de lumină oprită într-o structură."
                                               
II.
"The main function of objects is absorption.  As long as the absorption force surpasses the force of emission, the object  keeps forming, growing.  For all objects, gravitation is the sum of their absorptions, united as a cosmic field."
"Funcţia principală  a obiectelor este absorbţia. Atâta timp cât forţa de absorbţie depăşeşte forţa de ejecţie, obiectul se află  în formare, în creştere.
Gravitaţia reprezintă  suma absorbţiilor obiectelor reunite într-un câmp cosmic."

III.
"One can observe forms of gravitation or absorption in the semi-abstract field of language. Reciprocal repulsions among groups of words have changed them bit by bit into nouns and verbs with a profusion of surrounding hues."
"Forme de gravitaţie sau de absorbţie se pot remarca si în domeniul semiabstract al limbii. Atragerile şi respingerile reciproce între grupurile de cuvinte le-au transformat pe acestea treptat-treptat în substantive şi verbe cu tot soiul de nuanţe înconjurătoare."

IV.
"An absorbing state expressed in terms of feelings corresponds to a state of wonder.  An emitting state expressed in feelings corresponds to normality. A state of wonder can cause awe and terror.  Normality is a luminous state."
"Starea de absorbţie exprimată prin sentimente corespunde stării de mirare. Stare de ejecţie exprimată prin sentimente corespunde stării firescului. Starea mirării poate produce sublim şi spaimă. Firescul este o stare luminoasă."

V.
"Wonder stops time, and normality, to the contrary, releases it.  Time is, in fact, light.  In this respect, the smallest unit of time is the photon."
"Mirarea opreşte timpul, iar firescul, dimpotrivăîl declansează. timpul este de fapt lumină. In acest sens, unitatea cea mai mică de timp este fotonul".

VI.
"The glow of decay in a forest, while I was a child, affected me, put me in a dream state that felt weird.  Later, I imagined that light is the state prior to birth and the state after death. Paraphrasing a formula of Coanda : « man is a hydraulic accident », I would say :  «  man is a luminous accident  ».  In this respect we might consider solar light as prenatal life, like time not yet structured."
"Luminiscenţa putregaiului dintr-o pădure, copil fiind, m-a pus pe gânduri. Starea lui de vis mi-a dat un sentiment ciudat. Mai târziu mi-am imaginat lumina ca fiind starea de dinainte de naştere şi starea de după  moarte. Imitănd o formula a lui Coandă :" omul este un accident hidraulic" aş zice: " omul este un accident al luminii". In acest sens am putea considera lumina solară  ca pe o stare prenatală, ca pe un timp neorganizat într-o structură".

VII.
"Sleep creates equilibrium between absorption and emission. It gives evidence of the discontinuity of Lucidity, i. e., of existence.  Time grows less organized during sleep. The light becomes internal, becomes feeling, changes itself into luminosity. "  
"Somnul echilibrează absobţia cu ejecţia. Face evidentă starea discontinuă a lucidităţii, deci a existenţei. Timpul se dezorganizează în perioada somnului. Lumina devine interioară, devine sentiment, transformându-se în lucioli."

VIII.
"Existence itself, as light’s sleep, offers evidence of its own discontinuity, that is, of time. In this respect one can consider existence as a quanta of time."
"Insăşi existenţa, ca somn al luminii, face evidentă discontinuitatea acesteia şi deci a timpului. In acest sens putem să socotim existenţa ca pe o cuantă de timp."

IX.
"A photon contains within itself the essence of the Universe :  time.  Transformation of light into existence or existence  into light, as I see it now, may be only a metaphor. But what if it ceases to be a metaphor ?"
"Interiorul fotonului ţine esenţa universului: timpul. Transformarea luminii în existenţă şi transformarea existenţei în lumină, aşa cum mi-o inchipui acum, poate fi o metaforă. Dar, dacă nu e numai o metaforă?"

X.
I ask myself whether that nighttime glow in the forest of my childhood was a birth or a death.  Whether it was a delay in light’s transformation, its recognition by the senses, or was, to the contrary, the decay of organs radiating halos.
"Mă  întreb dacă  luminiscenţa aceea nocturnă  dintr-o pădure a copilăriei era o naştere sau o moarte. Dacă  era o încetinire de lumină  până  la transformarea ei, închegarea ei în simţuri, sau dimpotrivă  dacă  era distrugerea de organe emanând lucioli de vis."

XI.
Time is light. But light?  What is light ?"
"Timpul este lumină. Dar lumina, ce este lumina?"

Din eseul: "Timpul ca lumină" din volumul "Amintiri din prezent". 1985, Nichita Stănescu/
The essay "Time as light" from the volume "Amintiri din prezent". 1985; Nichita Stănescu


"Apă şi foc, gheaţă şi fum, - azvârl şi strig, azvârl şi strig: Priviţi-mă, trăiesc şi sunt acum, şi mă las nins şi nu mi-e frig." Nichita Stănescu

Arhiva foto privată/ Private photos archive.
Click to see enlarged views.

Series of photo instants, 
up-close & collages;
Edited in color, sepia and/or black & white. 
Visions. January.

Private archive.
2017©AlexaT
GândCălător.blogspot.com

Source of video: Mel-p: "Yiruma - My Memory"
Album: Winter Sonata

Piano music
From around the web/media, this week:

2016 Warmest Year on Record Globally
according to NASA and NOAA.* Click to read more info about 

Excerpts from the article published at Jan. 18, 2017 on www.nasa.gov
"Earth’s 2016 surface temperatures were the warmest since modern recordkeeping began in 1880, according to independent analyses by NASA and the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).
Globally-averaged temperatures in 2016 were 1.78 degrees Fahrenheit (0.99 degrees Celsius) warmer than the mid-20th century mean. This makes 2016 the third year in a row to set a new record for global average surface temperatures.
The 2016 temperatures continue a long-term warming trend, according to analyses by scientists at NASA’s Goddard Institute for Space Studies (GISS) in New York. NOAA scientists concur with the finding that 2016 was the warmest year on record based on separate, independent analyses of the data.
Because weather station locations and measurement practices change over time, there are uncertainties in the interpretation of specific year-to-year global mean temperature differences. However, even taking this into account, NASA estimates 2016 was the warmest year with greater than 95 percent certainty.

“2016 is remarkably the third record year in a row in this series,” said GISS Director Gavin Schmidt. “We don’t expect record years every year, but the ongoing long-term warming trend is clear.

The planet’s average surface temperature has risen about 2.0 degrees Fahrenheit (1.1 degrees Celsius) since the late 19th century, a change driven largely by increased carbon dioxide and other human-made emissions into the atmosphere.
Most of the warming occurred in the past 35 years, with 16 of the 17 warmest years on record occurring since 2001. Not only was 2016 the warmest year on record, but eight of the 12 months that make up the year – from January through September, with the exception of June – were the warmest on record for those respective months. October, November, and December of 2016 were the second warmest of those months on record – in all three cases, behind records set in 2015."

Sursa/Source: The planet’s long-term warming trend is seen in this chart of every year’s annual temperature cycle from 1880 to the present, compared to the average temperature from 1880 to 2015. 
Record warm years are listed in the column on the right.
Credits: NASA/Joshua Stevens, Earth Observatory

Sursa/Source: YouTube
Published on Jan 18, 2017
"2016 was the hottest year on record, continuing a decades-long warming trend. Scientists at NASA’s Goddard Institute for Space Studies (GISS) analyzed measurements from 6,300 locations and found that Earth’s average surface temperature has risen about 2.0 degrees Fahrenheit (1.1 degrees Celsius) since the late-19th century, largely a result of human emissions into the atmosphere."

Credit: NASA's Goddard Space Flight Center/Kathryn Mersmann
Music credit: In Dreams We Trust by Chris White [PRS] and Guy Hatfield [PRS]
For more information: http://go.nasa.gov/2016climate
This video is public domain and can be downloaded from the Scientific Visualization Studio at: http://svs.gsfc.nasa.gov/12475

*****
Motto: 
"Write it on your heart
that every day is the best day in the year.
He is rich who owns the day, and no one owns the day
who allows it to be invaded with fret and anxiety.
Finish every day and be done with it.
You have done what you could.
Some blunders and absurdities, no doubt crept in.
Forget them as soon as you can, tomorrow is a new day;
begin it well and serenely, with too high a spirit
to be cumbered with your old nonsense.
This new day is too dear,
with its hopes and invitations,
to waste a moment on the yesterdays.*"
*Source Internet: 
By Ralph Waldo Emerson in "Collected Poems and Translations".

Happiness starts with yourself.


Source of quotes: Power of Positivity; Positive Energy.

Be joyful, amazing and never give up to smile! 
Stunning things are all over! 

Stay positive, today, tomorrow and always! 

Rămâi pozitiv, astăzi, mâine și întotdeauna!
So, very thankful, each and every day, to be inspired...
All is well...

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...